ETSI

Case Study

Pozwolenia w UKE

Każda radiolinia w Paśmie licencjonowanym wymaga zgłoszenia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wychodząc na przeciw naszym klientom oferujemy kompletne wypełnianie wniosków jak również wcześniejesze konsultacje z UKE odnośnie przyznania kanału oraz komplekoswe wykoniane formalnej drogi do przynania kanału.

Opłaty do UKE dla radiolinii w pasmach licencjonowanych przedstawia tabela.Szerokość kanału
Pasmo lokalizacja 7MHz 14MHz 28Mhz 56MHz
Pasmo 13 - 18GHz A-A 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
A-B 3 750 zł 7 500 zł 15 000 zł 30 000 zł
B-B 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł


Pasmo 23 - 28GHz A-A 1 250 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
A-B 1 875 zł 3 750 zł 7 500 zł 15 000 zł
B-B 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł


Pasmo 32 - 38GHz A-A 500 zł 1 000 zł 2 000 zł 4 000 zł
A-B 750 zł 1 500 zł 3 000 zł 6 000 zł
B-B 1 000 zł 2 000 zł 4 000 zł 8 000 zł


Pasmo 42GHz A-A 250 zł 500 zł 1 000 zł 2 000 zł
A-B 375 zł 750 zł 1 500 zł 3 000 zł
B-B 500 zł 1 000 zł 2 000 zł 4 000 zł


mniej niż 100tys mieszkańców - Lokalizacja A
więcej niż 100tys mieszkańców - Lokalizacja B