ETSI

Kategorie produktów

Radiolinie 10,5GHz oraz 42GHz

Pasmo 10,5GHz i jego koszty

10,5GHz to zbiór częstotliwości górnej i dolnej z odstępem międzykanałowym wynoszącym 350MHz gdzie dolna częstotliwość zawiera się w przedziale od 10,125GHz do 10,300GHz a górna częstotliwość od 10,475GHz do 10,650GHz. Na terenie każdego obszaru w Polsce (najczęściej powiatu)  20 kanałów o szerokości 7MHz lub 10 kanałów o szerokości 14MHz lub 5 kanałów o szerokości 28MHz itd. Roczna opłata za kanał radiowy w powiecie zależy to od ilości gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich na terenie danego powiatu. Sumuje się dany rodzaj gmin w powiecie i oblicza sumaryczny koszt.  Koszt za jeden MHz to:

- w gminie wiejskiej: 10zł za MHz,

- w  gminie miejsko-wiejskiej: 25 zł za MHz,

- w  gminie miejskiej do 100 tys. mieszkańców: 125zł za MHz,

- w gminie miejskiej powyżej 100 tys. mieszkańców 250zł za MHz.

 

Pasmo 42GHz i jego koszty

42GHz to pasmo o koszcie identycznym jak 10,5GHz z tą różnica, że kupuje się je w podziale na gminy. Koszt za jeden MHz to:

- w gminie wiejskiej: 10zł za MHz,

- w  gminie miejsko-wiejskiej: 25 zł za MHz,

- w  gminie miejskiej do 100 tys. mieszkańców: 125zł za MHz,

- w gminie miejskiej powyżej 100 tys. mieszkańców 250zł za MHz.

 

42GHz jest doskonała alternatywą do budowy sieć szkieletowej na obszarze gminy. Kupując jeden kanał 28MHz umożliwiający transmisję do 250Mbps full duplex na każdej linii radiowej, zapłacimy tylko 560pln rocznie - gmina wiejska- za cały system radiowy składający się z dowolnej ilości linii radiowych na jej terenie. Z jednego węzła w jednym kanale radiowym dzięki najwyższej selektywności jednostek radiowych ODU NEC  możliwe wybudowanie kilku przęseł radiowych o długości do około 7km bez obawy o obniżenie parametrów pracy wynikających z interferencji poprzez użycie dwóch polaryzacji i montaż ODU z jednego zakresu ( radia niskie lub wysokie) na tym węźle.

 

Nie można zapomnieć, że cyfrowe linie radiowe działają w trybie FD (Full Duplex), więc przez określenie kanał 28MHz rozumie się 28MHz widma dla częstotliwości górnej i 28MHz dla częstotliwości dolnej. Mówiąc o potrzebie pracy systemu w kanale o szerokości 28MHz szacujemy dla wielkości 56[MHz]. Dodatkowo otrzymując kanał radiowy w częstotliwości 10,5GHz i 42GHz jak już wspomnieliśmy można bez dodatkowej opłaty korzystać z trybu pracy w dwóch polaryzacjach w obrębie tego kanału.